Antik Anadolu, bugünün Türkiye'si

Şarap tarihçileri ve ampelograflar, Türkiye’nin güneydoğu kesiminin, M.Ö. Türkiye’nin şarap tarihi, her dönemin siyasi ve sosyal ikliminin bir yansımasıdır. Anadolu’da (Orta Türkiye) bağcılık ve şarap yapımının ilk kanıtı, her bağbozumu bir tatille kutlamanın bir gelenek olduğu 9,000 yıl öncesine dayanmaktadır.


1800’lerin sonundaki filoksera salgınının Avrupa’daki bağları harap etmesiyle, Türk şarap üretimi rekor seviyelere ulaştı. Avrupa’nın artan talebini karşılamak için, Osmanlı İmparatorluğu’nun şarap ihracatı önemli ölçüde artarak 340’te 1904 milyon litreye ulaştı.


1927’de şarap hariç tüm alkollü içeceklerin üretimi devlet tekelinin kontrolüne girdi. Özel üreticiler bu dönem boyunca piyasada kaldılar, ancak boyut olarak nispeten küçük kaldılar. 1980’lerin sonunda, Türkiye ekonomisi diğer küresel ekonomilerle bütünleşmeye başladı ve deregülasyon mümkün hale geldi. Yükselen turizm şarap satışlarını artırdı. Bu, şarap imalathanelerinin en yeni şarap yapım teknolojilerine yatırım yapmaları ve üretim hacimlerinde çıtayı yükseltmeleri için itici güç oldu.


Bugün Türkiye, artan kalitesi, üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti ile bir şarap rönesansı yaşıyor. Ve tam da Türkiye’nin şarap endüstrisinin gelişmeye başladığı sıralarda, mevcut hükümet iç pazarda şarap pazarlaması ve satışına büyük sınırlamalar getiriyor.

Türkiye'nin Şarap Bölgeleri - Türkiye'nin Şarap Haritası

Türkiye’nin şarap bölgeleri aşağıda listelenmiştir. Anadolu şarap tarihinde önemli bir rol oynamıştır ve dünyanın ilk şarap üreten bölgelerinden biri olduğu düşünülmektedir. Türkiye, uygun iklim koşulları ve toprak karakteri sayesinde coğrafi olarak şarap kuşağı üzerinde yer almaktadır. Türkiye’deki üzüm bağları 1,000,000 ha (2,500,000 akre) bir alanı kaplamaktadır.

Türkiye’de yıllık üzüm hasadı 3.6 milyon ton ile dünyada 6’ncı sırada yer alıyor. Ancak bu miktarın sadece %2’si şarap üretimi için uygundur. Başlıca şarap bölgeleri Ege, Marmara ve İç Anadolu’dur.

Türkiye'nin Şarap Bölgeleri

Wine Regions of Turkey_Turkish Wine Region

Ege Şarap Bölgesi

 

Yer:
Ege şarap bölgesi, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde Ege Denizi ve Yunan Adaları’na bakan bağcılık alanlarından oluşur. Öncelikle Manisa, İzmir ve Denizli illerinde. Bu şarap bölgesi, coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nin bir parçası olan Çanakkale İli’nin ilçeleri olan Eceabat ve Bozcaada gibi şarap üretim alanlarını içermektedir.
İklim:
Yazları sıcak, kışları ılık geçen tipik Akdeniz iklimi. Kıyı kesimlerinde deniz iklimi (bağlar 150 metre yüksekliktedir ve Bari veya Atina demeye daha yakındır) ve karasal iklim koşulları (Anadolu platosunda bağlar 900 metre yüksekliktedir.
Yağış 400 – 1000 mm arasında değişmekte olup, yılda ortalama 550 mm’dir.
Özellikle kış aylarında olmak üzere yağışlı yaklaşık 80 gün vardır. Uzun dönem ortalama sıcaklık kıyı kesimlerde 16-20°C, iç kesimlerde 12-33°C arasında değişmektedir. Yüksek rakımlarda sıcaklık yazın 40°C’ye kadar çıkabilir ve kışın -10°C’ye düşebilir.
Toprak tipi:
Alt kotlardaki killi balçıktan kalkerli tebeşirlere kadar farklılık gösterir.
Şarap Üzüm Üretimi
Ege Bölgesi, Türkiye’de üretilen tüm şarapların %52.7’sini oluşturmaktadır.
Yörenin Üzüm Çeşitleri:
Yerli Çeşitleri: Boğazkere, Bornova Misketi, Çalkarası, Çavuş, Dimrit, Kalecik Karası, Karalahna, Kuntra, Narince, Öküzgözü, Sultaniye, Vasilaki.
Uluslararası Çeşitleri: Alicante Bouchet, Cabernet Frangı, Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, Grenache, Malbec, Merlot, Mourvedre, Petit Verdot, Pinot Noir, Sangiovese, Sauvignon Blanc, Şiraz (Syrah), Tempranillo, Viognier.

Aegean Wine Region

Marmara Şarap Bölgesi

 

Yer:
Marmara, güney Bulgaristan’a (Kuzey Trakya) yayılmış bir bölgeyi belirtir,
kuzey-doğu Yunanistan (Batı Trakya) ve kuzey-batı Türkiye.
Marmara’nın üç denizle sınırı vardır: Karadeniz, Ege Denizi ve Ege Denizi.
Marmara.
İklim:
Yazları sıcak, kışları ılık geçen tipik Akdeniz iklimi. denizcilik var
iklim koşulları.
Yağış 400-1000 mm arasında değişmekte olup, yılda ortalama 550 mm’dir.
Uzun vadeli ortalama sıcaklık 12 ile 16°C arasında değişir.
Oldukça nemli (ortalama %73).
Toprak tipi:
Kireçten çakıllı tınlıya ve yoğun çatlamalı killere bağlı olarak toprak değişir.
alt bölge.
Şarap Üzüm Üretimi
Marmara bölgesi, Türkiye’de üretilen tüm şarapların %13.6’sını oluşturmaktadır.
Yörenin Üzüm Çeşitleri:
Yerli Çeşitleri: 
Adakarası, Kalecik Karası, Papaz Karası.
Uluslararası Çeşitleri: Cabernet Frangı, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cinsault,
Gamay, Merlot, Riesling, Sauvignon Blanc, Semillion, Şiraz (Syrah), Viognier.

Marmara Wine Region

Akdeniz Şarap Bölgesi

 

Yer:
Akdeniz şarap bölgesi, Türkiye’nin Akdeniz’e bakan güney kısmıdır. şarap üretimi ağırlıklı olarak Antalya ve Mersin illerinde yoğunlaşmıştır.
İklim:
Yazları sıcak, kışları ılık geçen tipik Akdeniz iklimi. Deniz iklimi karakterine sahiptir.
Yağış 400-600 mm arasında değişmekte olup, yılda ortalama 500 mm’dir.
Uzun vadeli ortalama sıcaklık 12 ile 16°C arasında değişir.
Toprak tipi:
Çakıllı killi balçıktan kalkerli tebeşirlere kadar farklılık gösterir.
Şarap Üzüm Üretimi
Akdeniz bölgesi, Türkiye’de üretilen tüm şarapların %0.2’sini oluşturmaktadır.
Yörenin Üzüm Çeşitleri:
Yerli Çeşitleri: 
Boğazkere, Kalecik Karası, Öküzgözü.
Uluslararası Çeşitleri: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Şiraz (Syrah)

Mediterraniean Wine Region

Orta kuzey Anadolu Şarap bölgesi

 

Yer:
Orta-Kuzey Anadolu, Ankara ve Uşak olmak üzere iki ayrı bölgeden oluşmaktadır. Bölgenin batısında Uşak, bölgenin daha kuzey doğusunda ise Ankara yer almaktadır. Orta-Kuzey bölgesi, Türkiye’nin tam merkezinde, Anadolu’nun kalbidir.
İklim:
Sıcak kuru yazlar ve soğuk kışlar. Karasal iklim karakterine sahiptir.
Bu bölge, özellikle daha karasal yapısıyla Ankara (Kalecik alt bölgesi)
Kışları sert, yazları sıcak geçen iklimi, Kalecik Karası gibi çeşitlere ev sahipliği yapar.
Yağış 200 – 400 mm arasında değişmekte olup, yılda ortalama 300 mm’dir.
Uzun vadeli ortalama sıcaklık 8 ile 12°C arasında değişir.
Toprak tipi:
Çakıllı kil balçık.
Şarap Üzüm Üretimi
Orta Kuzey Anadolu bölgesi, Türkiye’de üretilen tüm şarapların %3.3’ünü karşılamaktadır.
Türkiye.
Yörenin Üzüm Çeşitleri:
Yerli Çeşitleri: 
Boğazkere, Kalecik Karası, Öküzgözü.
Uluslararası Çeşitleri: Şiraz (Syrah)

Mid-Northern Anatolia Wine Region

Orta Doğu Anadolu şarap bölgesi

 

Yer:
Orta Doğu Anadolu, Türkiye’nin doğusunda yer alır. Tokat kuzeybatı köşesindedir.
Karadeniz’e yakın olan bu bölgenin Elazığ ve Malatya birbirine yakın.
Türkiye’nin güneydoğusu.
İklim:
Elazığ ve Malatya illerinde hakim iklim karasal iklimdir. bu
kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır. Ancak, nedeniyle
şehir çevresinde doğal ve yapay göller, iklimden bazı kısmi farklılıklar
deneyimli.
Tokat’ın iklimi, Orta Karadeniz ile İç Karadeniz arasında bir geçişi temsil eder.
Anadolu iklimleri. İklim, yüksek irtifa seviyelerinde ve denizlerde biraz daha serttir.
ilin güney kesimleri.
Yağış 600 – 1000 mm arasında değişmekte olup, yılda ortalama 750 mm’dir.
Uzun vadeli ortalama sıcaklık 12 ile 16°C arasında değişir.
Toprak tipi:
Tokat: Nehir yatağı ve buzullu alüvyal yelpaze
Elazığ ve Malatya: Hafif kireçli killi topraklara kadar değişen kırmızı kil ve bozunmuş granitler.
Şarap Üzüm Üretimi
Orta Doğu Anadolu bölgesi, Türkiye’de üretilen tüm şarapların %14.7’sini oluşturmaktadır.
Yörenin Üzüm Çeşitleri:
Yerli Çeşitleri: 
Boğazkere, Narince, Öküzgözü.
Uluslararası Çeşitleri: Cabernet Sauvignon

Mid-Eastern Anatolia Wine Region

Orta-güney Anadolu şarap bölgesi

 

Yer:
Orta Güney Anadolu, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde ile çevrilidir.
İklim:
Sıcak kuru yazlar ve soğuk kışlar. Karasal iklim karakterine sahiptir.
Kapadokya bozkır iklimine sahiptir, aralarında büyük bir sıcaklık farkı vardır.
gündüz ve gece. Ülkenin popüler turistik bölgelerine göre daha serin ve kurudur.
Akdeniz ve Ege kıyıları.
Yağış 400-600 mm arasında değişmekte olup, yılda ortalama 500 mm’dir.
Uzun vadeli ortalama sıcaklık 8 ile 12°C arasında değişir.
Toprak tipi:
Kum, kumtaşı, ayrışmış volkanik, tüf. Zayıf volkanik toprağı,
üzüm yetiştiriciliği.
Şarap Üzüm Üretimi
Orta Güney Anadolu bölgesi, Türkiye’de üretilen tüm şarapların %12.1’ini oluşturmaktadır.
Türkiye.
Yörenin Üzüm Çeşitleri:
Yerli Çeşitleri: 
dimrit, Emir, Kalecik Karası, Narince, Öküzgözü,
Uluslararası Çeşitleri: Chardonnay, Malbec, Sauvignon Blanc, Tempranillo.

Mid-southern Anatolia Wine Region

Güneydoğu Anadolu şarap bölgesi

 

Yer:
Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin güneydoğu köşesinde, Irak ve Suriye ile sınır komşusudur.
İklim:
Diyarbakır ilinde sert ve kuru karasal iklim hakimdir. Çok sıcak
büyüme mevsimi boyunca gündüz ve geceleri soğuk.
Yağış 600 – 1000 mm arasında değişmekte olup, yılda ortalama 750 mm’dir.
Uzun vadeli ortalama sıcaklık 12 ile 16°C arasında değişir.
Toprak tipi:
Bozulmuş kumtaşından kırmızı killere.
Şarap Üzüm Üretimi
Güneydoğu Anadolu bölgesi, Türkiye’de üretilen tüm şarapların %3.4’ünü oluşturmaktadır.
Yörenin Üzüm Çeşitleri:
Yerli Çeşitleri: 
Boğazkere.
Uluslararası Çeşitleri: N / A

South-East Anatolia Wine Region