Rakı Anadolu'ya Özgüdür

Rakının ilk defa kim tarafından nerede üretildiği kesin olarak belgelenmemiştir. Ancak rakının ilk kez Osmanlı topraklarında üretildiği hemen hemen tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmektedir. Rakı kelimesi bir görüşe göre Razaki üzümünden, bir başka görüşe göre ise Doğu Akdeniz’deki hurma kökünden elde edilen “arak” kelimesinden gelmektedir. Bir yoruma göre rakının adı iri, uzun taneli ve kalın kabuklu Razaki üzümünden gelmektedir. Bu ihtimale göre Razaki üzümlerinden yapılan anasonlu içeceğe rakı denirdi.

History of Turkish Raki, Turkish Rakı is Awsome!

Razaki kelimesi ile rakı kelimesinin telaffuz bakımından benzerliği ve rakının Türk içeceği olarak tanımlanması, rakı kelimesinin bu üzüm türünden gelme ihtimalini ortaya koymaktadır. Öte yandan Türkmenlerin Irak’ta ürettikleri ve komşu ülkelere yayılan, “Irak’tan geldi” anlamına gelen “Iraki” kelimesinden gelmiş olabileceğini düşünenler de var. Bu iddiayı destekleyen veriler, Kerkük yöresinde hala kuru üzümden üretilen ve anasonla tatlandırılan içeceğe “Arak” denmesidir. Orta Asya’daki Türk boylarının kırmızıyı damıtarak yaptıkları ve bugün “Arika” dedikleri içecek, rakıya en çok benzeyen içkidir. Arapça’da terleyen anlamına gelen “arak” kelimesinin de önemi büyüktür. Bazı araştırmacılara göre arak ter damlası, damıtma damıtma, rakı ise araktan gelmektedir.

Rakının ilk defa kim tarafından nerede üretildiği kesin olarak belgelenmemiştir. Ancak rakının ilk kez Osmanlı topraklarında üretildiği hemen hemen tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmektedir. Hemen hemen tüm ansiklopedilerde rakının bir Türk içeceği olduğu belirtilir. Türk rakısı zamanla Osmanlı topraklarında yaşayan insanların damak tadıyla bugünkü özelliklerine kavuşmuş ve üretimi tekelleşmiştir. Türk rakısının bugünkü özellikleri ne Yunan rakısı Uzo’da ne de Doğu içeceği Arak’ta bulunmaz ve Doğu Roma İmparatorluğu’nda 5. yüzyılda rakı benzeri bir içeceğin varlığı tespit edilmiştir. 11. yüzyılda Türkler tarafından öğrenilmiş ve daha çok Bektaşi kökenliler tarafından Anadolu ve Rumeli’ye getirilmiştir. Osmanlı döneminde yasak değildi.

Rakı, 19. yüzyılda gayrimüslim toplumun keyifle içtiği bir içkiydi ve gayrimüslim milletin işlettiği meyhane ve meyhanelerde, Müslümanların iş sahibi olmaları yasak olmasına rağmen içiliyordu. Uzo şişelerinin tarihçesinde 19. yüzyılda İstanbul’da bulunup içildiğine dair kayıtlar var. Aynı şekilde bugün tüm dünyada Türk Rakı (Türk Rakı) olarak satılmaktadır. Bugün rakı üretiminde Türkiye birincidir. Almanya, Amerika ve Çin başta olmak üzere onlarca ülkeye ihraç edilmektedir. Rakının bu kadar uzun süredir Türk topraklarında olması doğal olarak rakının bir kültür haline gelmesini sağlamıştır.

Turkish Raki History _ Turkish Raki Online Shop