Şartlar ve koşullar – Şarap Anadolu B.V.

1 – UYGULAMA KAPSAMI

Aşağıdaki şartlar ve koşullarımız, aşağıdaki tüm siparişler için geçerlidir: Şarap Anadolu BV  adresindeki çevrimiçi mağazamız aracılığıyla siparişlere dayalı olarak müşterilerle sonuçlanır. wineanatolia.com

“Müşteriler” hem tüketiciler hem de girişimcilerdir; burada tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetleri olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Buna karşılık, girişimci, yasal bir işlem gerçekleştirirken bağımsız mesleki veya ticari faaliyetlerini yürüten herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya yasal ortaklıktır.

teklifleri Şarap Anadolu BV alkol içeren ürünler, yalnızca ilgili teslimat ülkesine ve orada geçerli olan gençliği koruma yönetmeliklerine göre bu ürünleri satın almaya yetkili müşterilere yöneliktir.

2 – SÖZLEŞME SONUCU

(1) Online mağazamızda sunulan ürün teklifleri bağlayıcı değildir ve yasal anlamda teklifler değildir. Müşteri, “Sepete ekle” butonuna tıklayarak ilgili ürünleri sanal alışveriş sepetine atabilir. Bu süreç bağlayıcı değildir ve bir sözleşme teklifi teşkil etmez. Bir sipariş verilmeden önce, müşteri verileri de dahil olmak üzere siparişin içeriği bir genel bakış sayfasında özetlenir. Müşteri, sağlanan değişiklik alanlarını kullanarak oradaki tüm sipariş verilerini düzeltebilir. Müşteri, “Şimdi satın al” düğmesine tıklayarak bir satın alma sözleşmesi yapmak için bağlayıcı bir teklif sunar. Siparişi verdikten sonra, müşteri bizden siparişi aldığımızı onaylayan ve ayrıntılarını veren (alındı ​​onayı) otomatik olarak oluşturulmuş bir e-posta alır.

(2) Müşteri, tarayıcı yazılımındaki “Kaydet” veya “Yazdır” düğmesini onaylayarak bu genel hüküm ve koşulları istediği zaman kaydedebilir veya yazdırabilir. Müşteri, siparişini verdikten hemen sonra siparişinin içeriğini kaydedebilir ve/veya yazdırabilir. Ayrıca, müşteriye bu genel şart ve koşulları içeren sözleşme hükümlerini en geç siparişini verdikten sonra malın metin şeklinde teslimi ile sağlayacağız.

(3) Müşteri, çevrimiçi mağazaya sipariş verirken veya kaydolurken verdiği tüm bilgilerin (örn. isim, adres, e-posta adresi, banka bilgileri, vb.) doğru olduğunu garanti eder. Değişiklikler gecikmeksizin bize iletilmelidir.

(4) Sözleşme dili yalnızca Felemenkçe, İngilizce, Almanca ve Türkçe’dir.

(5) Doğrudan mağazamızdan sipariş edilen mallarımızı yalnızca Hollanda içindeki alıcılara teslim ediyoruz.

3 – FİYATLAR, NAKLİYE MALİYETLERİ

(1) Online mağazamızda belirtilen fiyatlara yasal satış vergisi dahildir.

(2) Hollanda içindeki bir adrese gönderim bedeli 89.00 Euro’ya kadar olan mallar, masrafları müşteriye ait olmak üzere gerçekleştirilir. Nakliye seçeneklerine ve bunların neden olduğu nakliye masraflarına genel bir bakış Nakliye bağlantısı altında bulunabilir. Nakliye masrafları da sipariş verilmeden önce genel bakış sayfasında müşteriye gösterilir.

4 – ÖDEME

(1) Ödeme genellikle müşterinin tercihine bağlı olarak kredi kartı, anında havale veya banka havalesi ile ön ödeme ile yapılır. Hesapta ödeme, bireysel düzenleme ile mümkündür.

(2) Müşteri, sadece tarafımızca tartışmasız veya yasal olarak aleyhimize tesis edilmiş taleplerde mahsup etme hakkına sahiptir. Müşteri, yalnızca karşı talebinin aynı sözleşme ilişkisine dayanması halinde, alıkoyma hakkını kullanmaya yetkilidir.

(3) Nakliye, gümrük ücretleri, tüketim vergisi gibi ülkeye özgü vergiler nedeniyle oluşan tüm ek masraflar müşteri tarafından karşılanmalıdır.

5 – TESLİMAT

Sözleşmeden doğan yükümlülüğümüze rağmen tedarikçimiz tarafından hiçbir kusurumuz olmaksızın tedarik edilmediğimiz için sipariş edilen bir ürün teslim edilemiyorsa, sözleşmeden cayma hakkımız vardır. Bu durumda, sipariş edilen ürünlerin mevcut olmadığını müşteriye derhal bildireceğiz ve daha önce yapılmış olan ödemeleri geri ödeyeceğiz.

6 – CAYMA HAKKI

Çekilme hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkınız vardır.

İptal süresi, sizin veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı olmayan üçüncü bir kişinin malları teslim aldığı veya teslim aldığı tarihten itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize e-posta ile bilgi vermelisiniz: [email protected] bu sözleşmeden çekilme kararınızın açık bir beyanı ile. Aşağıda verilen örnek iptal mektubunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. İptal süresinin bitmesi için iptal hakkınızı kullandığınıza dair bildirimi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

Geri çekilmenin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilirseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size vermiş olacağız (bizim tarafımızdan sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçilmesinden kaynaklanan ek masraflar hariç). ), derhal ve en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde geri ödenecektir. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir konuda mutabık kalınmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanacağız; Hiçbir durumda bu geri ödeme için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sağlayana kadar, hangisi daha önceyse, geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları derhal ve her durumda, bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren on dört gün içinde alırsınız.

Malları on dört günlük süre dolmadan gönderirseniz, son tarih karşılanır. Malları iade etmenin masraflarını üstleniyoruz. Yalnızca, bu değer kaybı, malların niteliğini, özelliklerini ve işlevselliğini kontrol etmek için gerekli olmayan malların elleçlenmesinden kaynaklanıyorsa, malların değerindeki herhangi bir kayıp için ödeme yapmanız gerekir.

7 – ÜNVAN REZERVASYONU

(1) Teslim edilen mallar, bedeli tamamen ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalır.

(2) Ayrılan mallara üçüncü şahısların erişimi, müşteri tarafından öğrenilir öğrenilmez derhal tarafımıza bildirilmelidir.

8 – KUSUR HAKLARI

(1) Tüm kusur talepleri teslimattan 2 yıl sonra zamanaşımına uğrar.

9 – ZARAR SORUMLULUĞU

Zarar sorumluluğumuz için, diğer yasal hak gerekliliklerinden bağımsız olarak aşağıdaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamaları geçerlidir.

(1) Kasten veya ağır ihmalden suçluysak sorumluyuz. Yalnızca, yerine getirilmesi her şeyden önce sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve sözleşme ortağının düzenli olarak güvenebileceği (ana yükümlülük olarak adlandırılan) bir yükümlülüğün ihlali durumunda basit ihmalden sorumluyuz. Ayrıca, sözleşmenin akdedilmesi sırasında ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere, iddianın dayanağı ne olursa olsun, her türlü zarardan sorumluluk hariçtir.

(2) Paragraf 1 uyarınca basit ihmalden sorumlu olduğumuz sürece, sorumluluğumuz, sözleşmenin yapıldığı tarihte bilinen koşullara dayalı olarak normalde beklememiz gereken zararla sınırlıdır.

(3) Yukarıdaki sorumluluk muafiyetleri ve sınırlamalar, malların kalitesi için veya Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca tazmin edilecek zararlar için veya yaşam, vücut veya sağlık için veya yasal iddialar.

(4) Yukarıdaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamalar, çalışanlarımız, vekil acentelerimiz ve sözleşmeyi yerine getirmek için kullandığımız diğer üçüncü taraflar lehine de geçerlidir.

10 – VERİ KORUMA

(1) Müşterinin ticari işlemler için gerekli verilerini toplar ve kaydederiz. Müşterinin kişisel verilerini işlerken yasal hükümlere uyuyoruz. Daha fazla ayrıntı, çevrimiçi teklifimizde bulunan veri koruma beyanında bulunabilir.

(2) Müşteri, talep üzerine, kendisi hakkında saklanan veriler hakkında istediği zaman bilgi alır.

(3) Google Analytics kullanılarak yapılan web analizleri

Bu web sitesi, Google Inc., Mountain View, California, ABD (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan “çerezler” olarak adlandırılan metin dosyalarını kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a iletilir ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularda Google tarafından saklanır. Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörü için web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google ayrıca bu bilgileri, kanunen gerekli olduğu takdirde veya üçüncü şahısların bu verileri Google adına işlemesi durumunda üçüncü şahıslara aktarabilir. Google hiçbir koşulda IP adresinizi diğer Google verileriyle ilişkilendirmez. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz; Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızda toplanan verilerin Google tarafından yukarıda açıklanan şekilde ve yukarıda belirtilen amaçla işlenmesine izin verdiğinizi beyan edersiniz. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz; Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızda toplanan verilerin Google tarafından yukarıda açıklanan şekilde ve yukarıda belirtilen amaçla işlenmesine izin verdiğinizi beyan edersiniz. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz; Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızda toplanan verilerin Google tarafından yukarıda açıklanan şekilde ve yukarıda belirtilen amaçla işlenmesine izin verdiğinizi beyan edersiniz.

Google’ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy

(4) Facebook reklam hizmetlerini web sitesinden bağımsız olarak yalnızca Facebook ve Instagram hesaplarımızda kullanırız. Facebook piksellerini web sitemize bağlamayız ve web sitemizi ve müşteri davranışlarını izlemelerine izin vermeyiz.

11 – UYGULANACAK HUKUK

Hollanda yasaları, BM Satış Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere, bizimle sözleşme ortaklarımız arasındaki şartlar ve koşullar ile tüm yasal ilişkiler için geçerlidir.

12 – SON HÜKÜMLER

(1) Bu sözleşme, sözleşmenin konusu hakkında taraflar arasında yapılan tüm anlaşmaları içerir. Sözlü teminat anlaşmaları mevcut değildir.

(2) Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin etkisiz veya uygulanamaz olması, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

13 – SAĞLAYICI TANIMI, KARGO ADRESİ

Şikâyetler ve diğer niyet beyanları ile celp için adresimiz:

Şarap Anadolu BV

Poortland 66, 1046BD Amsterdam / Hollanda

Kvk: 83216669

14 – ONLINE TÜKETİCİ ANLAŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

Tüketici anlaşmazlıklarının çevrimiçi olarak çözülmesine ilişkin (AB) 524/2013 sayılı Yönetmelik (kısaca ODR yönetmeliği) 9 Ocak 2016’dan beri yürürlüktedir. O günden bu yana, perakendeciler çevrimiçi anlaşmazlık çözümünün sunulduğu bir platforma bağlantı sağlamak zorundadır. mümkün kılınmalıdır:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/